Regulamin konsultacji Online

I. Postanowienia ogólne.
 1.  Właścicielem serwisu jest firma : Profilaktyka Zdrowia Bogusława Czarnowska  ul. Wyki 17/1, 75-329 Koszalin. Wszelkie prawa do zawartości serwisu www.psiediety.blogspot.com są zastrzeżone. 
 2. Właściciel serwisu jest usługodawcą w zakresie doradztwa żywieniowego i układania jadłospisów dietetycznych. 
 3. Klientem (usługobiorcą) jest osoba, która zamawia usługę oferowaną przez serwis www.psiediety.blogspot.com
 4. Warunkiem korzystania z oferowanych usług jest zapoznanie się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacja wszystkich jego punktów. Zamówienie wiąże się z akceptacją regulaminu.
 5. Klient ma prawo do pobierania udostępnionych dokumentów oraz drukowania całych stron lub fragmentów na użytek własny pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, publikowana, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody Właściciela serwisu.  
II. Obowiązki Klienta.
1.      Zamawiający usługę, kontaktuje się wcześniej z Właścicielem serwisu o przesłanie formularza z pytaniami. W tym czasie ustalane są również koszty organicznych suplementów niezbędnych do przeprowadzenia dietoterapii.
 1. Zamawiający wypełnia formularz z pytaniami (jest to wywiad żywieniowy), w którym zapisuje wszystkie spożywane pokarmy - tym samym dostarcza dane potrzebne do ułożenia diety, wraz z ewentualnymi odpowiedziami na pytania dodatkowe przesłane przez usługodawcę. 
 2. Uruchomienie usługi (zawarcie umowy) następuje w momencie dokonania płatności wg cennika zamieszczonego na stronie.
III. Obowiązki usługodawcy.
 1. Po spełnieniu powyższych obowiązków przez klienta, usługodawca zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety lub porady dietetycznej w terminie 10- 12 dni od momentu potwierdzenia płatności na koncie. 
 2. Właściciel serwisu zobowiązuje się do ułożenia indywidualnej diety zgodnej z dostarczonymi danymi poprzez wypełniony formularz wywiadu żywieniowego. 
 3. W czasie dietoterapii usługodawca wymaga stałego kontaktu z Klientem za pomocą poczty e-mail, SKYPE lub telefonicznie. Kontakt służy  do wymiany produktów w danych posiłkach oraz modyfikacji diety (korekt w jadłospisie, wykluczania niektórych produktów itp.) w okresie trwania programu.
IV. Ochrona prywatności.
 1. Dane, które przesyłane są serwisowi www.psiediety.blogspot.com, a które mogą być danymi osobowymi w rozumieniu art. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 101, Poz. 926 z późniejszymi zmianami), wykorzystane będą tylko na potrzeby ułożenia diety i do kontaktu z klientem, który je udostępnił. Dane te w żadnym wypadku nie będą udostępniane osobom trzecim.
 2. Wszystkie podane dane w formularzu zamówienia internetowej usługi dietetycznej będą wykorzystywane tylko w celu realizacji w/w usługi przez Profilaktyka Zdrowia Bogusława Czarnowska
V. Płatności.
 1. Cennik usług dietetycznych jest ważny od 1 lutego 2016 roku do odwołania.
 2. Wszystkie ceny zawarte na stronie są cenami brutto.
 3. Zapłata za usługę jest równoznaczna z zaksięgowaniem środków na koncie usługodawcy.
 4. Jeśli Klient nie dokona wpłaty w ciągu 7 dni od wypełnienia ankiety i nie ma żadnego kontaktu z jego strony, wypełniony formularz ulega przedawnieniu.
VI. Rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną.
 1. W ofercie znajdują się porady dietetyczne i układanie indywidualnych jadłospisów dietetycznych. Zamówienia przyjmowane i wysyłane są przez Internet drogą elektroniczną. Porady i usługi wysyłane są na adres mailowy podany przez klienta. Informacja o cenach podane są w cenniku. 
 2. Serwis zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach usług znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych.
 3. W przypadku wątpliwości odnośnie zamówionej porady, Właściciel serwisu wysyła do klienta e-maila z prośbą o dodatkowe udzielenie informacji. 
 4. Porada, czy indywidualny jadłospis wysyłana jest w ciągu 10 - 12 dni. Zmian w zamówieniu można dokonywać telefonicznie lub mailowo aż do momentu wysłania zrealizowanej usługi. 
 VII. Odstąpienie od Umowy.
1. Na podstawie przepisów o ochronie niektórych praw konsumentów, Klient ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży usługi bez podania przyczyny .
2. W razie odstąpienia od umowy, przed rozpoczęciem programu dietetycznego, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi.
3. W przypadku rezygnacji z programu dietetycznego, niezależnie od jego rodzaju, po jego rozpoczęciu, a więc po odbyciu pierwszej konsultacji, opiekun upoważniony jest do otrzymania zwrotu 30% ustalonej cennikiem kwoty. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz